Prostředek proti hnilobě kopyt LEOVET Strahl Serum spray, 200 ml

Kód: LEO192003
Dostupnost: Skladem
420 Kč
Počet ks:

Koncentrované sérum pro koně, u kterých se objevily příznaky hniloby střelky, může být použito i jako prevence. Díky tenkému aplikáru se obsah dostane do nejmenších dírek a trhlinek a proniká až do napadených míst. Vysouší střelku, aby opět mohla růst zdravá tkáň. Podporuje zdraví kopyta.


Aplikace:

• pečlivě vyčistit střelku a celé kopyto - poté nastříkat a nechat vyschnout

• uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě 4-35°C. Pouze pro zvířata.


Složení:

Malaleuca alternifolia leaf oil, Turpentine, Potassium alum, Pinus sylvestris wood extract, AlcoholBalení: 200 ml

Nebezpečí:
H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. P501 Odstraňte obsah/obal nádoby v souladu s místními předpisy.


Číslo schválení: 053-21/C