Vrácení zboží

VýmÄ›na a vrácení zboží

Tyto podmínky se vztahují pouze na pÅ™ípady, kdy kupující je spotÅ™ebitelem (dle § 419 občanského zákoníku).

Jak postupovat, když vám zakoupené zboží nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtÄ›?

PÅ™i nákupu pÅ™es internetový obchod máte dle občanského zákoníku jako spotÅ™ebitel právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 kalendáÅ™ních dnů od pÅ™evzetí zásilky. Pro odstoupení od smlouvy lze využít tento formuláÅ™. FormuláÅ™ pro odstoupení od smlouvy 

Uvedené znamená, že zboží můžete vrátit nebo za níže uvedených podmínek můžete požadovat jeho výmÄ›nu. V ideálním pÅ™ípadÄ› nám posílejte zboží na vrácení v původním obalu. Právo odstoupit od smlouvy však není dáno v pÅ™ípadech dle § 1837 občanského zákoníku, tzn. zejména v pÅ™ípadech, pokud se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle pÅ™ání spotÅ™ebitele nebo pro jeho osobu, nebo o dodávku zboží v uzavÅ™eném obalu, které spotÅ™ebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Bude-li zboží použité nebo poškozené, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnost.

Právo vrátit nebo vymÄ›nit zboží do 14 dnů od pÅ™evzetí zboží máte jen pÅ™i nákupu pÅ™es internetový obchod, neplatí to pro nákup v naší kamenné prodejnÄ›.

 

Vrácení zboží

Pokud vám zboží nevyhovuje a nechcete je vymÄ›nit za jiné, pošlete nám ho zpÄ›t. Vracené zboží dobÅ™e zabalte, aby nedošlo k jeho poškození bÄ›hem pÅ™epravy.

PÅ™iložte kopii dokladu o nákupu (fakturu) a pÅ™ímo na ni prosím pÅ™ipište číslo vašeho účtu.

Peníze za zboží vám zašleme na váš bankovní účet co nejdÅ™íve, nejpozdÄ›ji do 14 dnů od doručení zboží na naši adresu. Náklady spojené s vrácením zboží však neproplácíme.

Došlo-li ke snížení hodnoty vraceného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, započteme toto snížení hodnoty vraceného zboží na cenu tohoto zboží.

 

VýmÄ›na zboží

Pokud vám doručené zboží z nÄ›jakého důvodu nevyhovuje (nesedí vám velikost nebo se vám nelíbí barva apod.), pošlete nám zboží zpÄ›t.

PÅ™iložte kopii dokladu o nákupu a pÅ™ímo na ni pÅ™ipište, za co pÅ™esnÄ› chcete zboží vymÄ›nit: značka, model, barva, velikost.

 

Adresa pro zasílání zboží:

Jezdecké potÅ™eby Obluk, s.r.o.

VeslaÅ™ská 25

Brno 637 00

 

 

V žádném pÅ™ípadÄ› neposílejte zpÄ›t zboží na dobírku!

Tyto zásilky nebudou pÅ™ijaty a budou doručeny zpÄ›t odesílateli.